Vägbeskrivning till Vilt i Vrena under brobygget 2023

Den nuvarande bron har nått sin tekniska livslängd och Trafikverket byter ut den för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. 

Det innebär att trafiken leds om mellan januari och november 2023, med reservation för Trafikverkets tidsändringar. 

Om du åker från Flen / Katrineholm
Åk väg 52 mot Nyköping
Sväng av mot Bettna
I Bettna sväng av mot Husby Oppunda
Följ denna väg i 8 km och sväng av mot Vrena
Följ denna vägen i 4,5 km och sväng in mot Lilla Stentorp.

Om du åker från Vrena
Fortsätt på väg 52 mot Bettna
Sväng av höger mot Bettna
I Bettna sväng av mot Husby Oppunda
Åk på den vägen i 8 km och sväng av mot Vrena
Följ denna vägen i 4,5 km och sväng in mot Lilla Stentorp

Om du åker från Eskilstuna
Åk väg 53 mot Nyköping
Vid Husby sväng mot Bettna/Vrena
Åk på den vägen i 3 km och sväng av mot Vrena
Följ denna vägen i 4,5 km och sväng in mot Lilla Stentorp

Om du åker från Nyköping 
Åk väg 53 mot Eskilstuna
Vid Husby sväng mot Bettna/Vrena
Sväng av mot Vrena
Följ denna vägen i 4,5 km och sväng in mot Lilla Stentorp