För dig som är jägare

Prislista till jägaren för leveranser till Vilt i Vrena 2017-18.

Godkänt av livsmedelsverket. Anläggning 305.
Allt viltkött skall i princip, veterinär besiktas i godkänt viltslakteri. Undantag gäller för egen konsumtion.

Inköpsprislista för vilt, dagspris gäller.
Priser: Kontakta oss på 0155-91930 eller christer@viltivrena.se
Moms 12% tillkommer för den som är momsredovisningsskyldig.
Fritt levererat till Vrena.

Prisreduktion:
Vilt med hel träff i ett lår -25% på priset, 2 lår -50% och 2lår och rygg -75%

Vilt levererat med s.k. intyg av godkänd viltbesiktare ersätts med 20 kr/djur. Slaktvikten rapporteras till dig per sms/mail, se sidan 2. Betalning sker 30-60 dagar efter godkänd besiktning. 

För besiktningen krävs att:
Alla röda organ och huvud skall medfölja viltkroppen (gärna utan trofé), alternativt ett besiktnings intyg utfärdat av en godkänd viltbesiktare, dock skall huvudet alltid medfölja djuret. Djurkroppen slutbesiktas och godkänns av besiktningsveterinär från livsmedelsverket.

Alla djur ska levereras oflådda och sotade med alla organ. Öppna bukhålan minimalt och skär upp mellangärdet, alla djur skall sotas! Häng upp djuret och organen så blodet kan rinna av. Skölj ur med rent vatten.

När du levererar djuret i Vrena skall du hänga upp djuret och hänga ”de röda organen” utanpå djurkroppen. Ej upphängda eller urtagna djurkroppar debiteras med 50 kr/djur. För ej alls urtagna djur tillkommer 150 kr/djur. Obs stor risk!  

Skär bort nedsmutsade delar och skölj ur med rent vatten. Leverera snarast till slakteri. Tänk på livsmedelshygienen använd skyddshandskar. 

Styckning för återtag kan ske i mån av tid till den som är viltleverantör till oss. Minsta belopp/djur är 800kr plus 10 kr/kg för vilt över 30kg slaktvikt. Ej urtagna djur tillkommer 150 kr/djur. Obs stor risk! Kostnad för trikinprov (150kr) och besiktning (150kr) tillkommer om så önskas. På ovanstående priser tillkommer moms 25%.

 

Så här väger vi in, din slaktkropp: 

 • Vi flår, djuret och tar bort huvud och klövar.
 • Därefter vägs djurkroppen och noteras på följesedel.
 • I nästa moment så putsas kroppen från skottskador, gamla skador och överfett.
 • Därefter vägs kroppen igen och skillnaden är den vikt som du får betalt för.

 

Vi anger då på mail eller sms till dig:

 • Huvudskott ger inga avdrag.
 • Bog: betyder träff i en frambog.
 • Bogar: betyder träff i båda frambogarna.
 • Rygg: betyder träff i ryggen, -25% på priset
 • Buk: träff mellan fram och bakben.
 • Lår: träff i ett lår. -25% på priset
 • Låren: träff i båda låren. -50% på priset.
 • Fet: avdrag för överfett
 • Gammal skada: betyder att delar skurits bort pga. gammal skada eller sjukdom.
 • Kass: betyder kasserad i sin helhet av oss eller besiktningsveterinär.
 • Övrigt: t.ex. hundbitet kött
 • Exempel: 28-4kg bog, 30kr/kg, du får betalt för 24kg och 30kr/kg. 720kr.
 • Vi rapportera och betalar inom 30-60 dagar.
 • Anmärkningar på avräkningarna skall ske inom en vecka efter översänd avräkning.

 

Bly från kula i köttet
Efter undersökningar har nya regler utfärdats från Livsmedelsverket angående bly i viltkött:
Detta betyder att en bog som träffats i ben kasseras i sin helhet. En träff i mjukdelar på ingångssidan kan putsas rejält runt skotthålet. Vi måste här helt följa besiktningsveterinären anvisningar.

Sjukdomar i viltkött
Det har på senare tid uppmärksammats bl.a. från SLU att förekomsten av sjukdomar i viltkött är större än vad vi tidigare trott.
Sjukdomarna sprids framförallt genom mage, tarm och genom fekala föroreningar. Men även djur med lungsjukdomar har påträffats.
Det är därför av stor vikt att stor noggrannhet iakttages vid urtagning och sotning av viltkroppen.

Alla djur skall sotas före leverans till oss. Skär bort nedsmutsade delar och skölj med rent vatten.

Du viltbesiktare!
Du har ett stort ansvar och är du minsta tveksam så skicka med organen så besiktningsveterinären kan avgöra om djuret bär på någon sjukdom.

Byt foderplatser! Ett bra sätt att hålla sjukdomar borta! 

Allt om Vilt i Vrena Ab, Christer Olofsson, Lilla Stentorp, 611 98 Vrena.
0155-91930
christer@viltivrena.se.