Hela sortimentet färskt!

sista_jakthelgen

Jaktårets sista riktiga jaktdag avslutades den 31 januari. 
Vi fick  kronhjort, dovhjort, rådjur, vildsvin och faktiskt en älg. Det var den fjärde sörmländska älgen för detta jaktår. För 10 år sedan var det 82 stycken. Älgkvigan som vägde under 100 kg slaktvikt, var 1,5 år och borde vägt 150-200 kg.

Bristen på mat under hela året gör att älgstammen minskar både i antal och vikt. Det är väldigt mycket vilt i Sörmland som ska dela på maten och älgarna trycks undan av hjortar, vildsvin och jägare.

Välkommen till vår Gårdsbutik!
Den här helgen har vi hela sortimentet färskt.