Har du provat vårt rökta kött på snacksbrickan?

snacksbricka

Har du provat vårt rökta kött på snacksbrickan?

Vi har rökt viltkött från sex olika djurslag (vildsvin, dovhjort, kronhjort, rådjur, älg och and) samt 14 olika viltkorvar av eget recept.

Just här har vi chorizo av vildsvin och hjort.