Följer ni oss även på Facebook?!

Christer_Olofsson_ViltiVrena

Vi har en sida på Facebook där vi uppdaterar varje vecka och möjlighet för våra följare att kommentera och komma med tips och råd. Vi är så glada för den fina respons vi får där! Vi har nog världens trevligaste följarskara. Välkommen att besöka oss även där.